• İMPLANT CERRAHİSİ:  

Eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve genelde titanyumdan yapılan yapay diş köklerine implant denir. Cerrahi bir operasyonla çene kemiğine implantların yerleştirilmesinin ardından, alt çenede 3 ay, üst çenede 4 ay süren osseointegrasyon (implantların çene kemiğine kaynaması) süreci başlar. Osseointegrasyonun tamamlanmasının ardından, implantların üzerindeki diş eti açılarak, “gingival former” adı verilen, dişeti şekillendirici parçalar takılır. cerrahiGingival formerların takılmasından bir hafta sonra, ağız protez ölçüsü almaya hazır hale gelir. Tedavi başlangıcında yapılan planlamaya göre, hastanın sabit ya da hareketli protezi hazırlanır.

İmplantın yapılmasının mümkün olamadığı durumlar ;

 • İleri derecede kemik erimesi
 • Önemli kalp rahatsızlıkları
 • Kan pıhtılaşma sorunları
 • Romatizmal hastalıklar
 • Diabet ( şeker hastalığı ) olan hastalarda ; kontrol altında olmayan ve diabetin düzenli seyretmediği durumlarda
 • Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması , yetersiz veya anatomik olarak riskli olması
 • Hastanın implant sonrası oral hijyenini ( ağız temizliğini ) tam olarak sağlayamayacağı durumlar

İmplantların Avantajları

 • Daha estetik bir görüntü elde edilir.
 • Hareketli protez kullanımı zorunluluğu ortadan kalkar.
 • Dişsiz ağızlarda bile sabit protez kullanma şansı ortaya çıkar.
 • Yeterli kemik desteği olmadığı için oynayan hareketli protezlerde, gerekli tutuculuk sağlanabilir.
 • Üst total protezlerin damağı kapatan tasarımından dolayı oluşan tad alma duyusunun azalması ve mide bulantısı gibi sorunlar ortadan kaldırılmış olur.
 • Daha iyi bir çiğneme fonksiyonu ve buna bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanır.
 • Kişi özgüvenini geri kazanır.

 

 • GÖMÜK 20 YAŞ DİŞLERİ:

Sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerle ağızda yerini alamayan dişlere         "gömük dişler" denir. Üçüncü büyük azı dişleri ( yirmi yaş dişleri ) en sık gömük kalan dişlerdir.
Yirmi yaş dişleri 18-23 yaş civarında sürerler. Günümüzün modern yaşantısı, insanların yemek alışkanlıklarını değiştirdiğinden, zamanla daha küçük yapılı çene kemikleri oluşmaktadır ve bu nedenle yirmi yaş dişleri sürmek için yer bulamamaktadır.
Üçüncü azılarınız henüz sürmemişse, diş hekiminizi ziyaret ederek durum hakkında bilgi edinebilir ve gömülü kalan dişlerin neden olabildiği ağrı, şişme, enfeksiyon, çürük ve dişeti hastalıkları gibi bazı problemler ortaya çıkmadan erken müdahale edilmesini sağlayabilirsiniz.

Gömük 20 yaş dişleri neden çekilmelidir?

 • 12 yaş dişinin zarar görmesine neden olabilirler. Yirmi yaş dişleri  2. molar dişler (12 yaş dişleri) için ciddi tehlike yaratabilirler. Konumları itibariyle gömülü yirmi yaş dişleri ikinci büyük azı dişlerinin köklerine hasar verebilir veya çürümelerine sebep olabilir.
 • Alt çenede ön ve arka dişlerde çapraşıklık yaratabilirler. Sürmekte olan yirmi yaş dişinin, önündeki dişleri itme gücü yüksektir. Bu durumda ön dişler en fazla etkilenerek sıralanmaları bozulabilir.cerrahi
 • Kronik enfeksiyona (perikoronitis) neden olabilirler. Yirmi yaş dişleri sürerken üzerlerini örten dişeti tam olarak açılmayabilir; dişin bir kısmı ağız ortamına açılabilir ama büyük kısmı gömülü kalabilir. Dişin ağız ortamı ile ilişkili olduğu kısmı ile dişeti arasında bir cep oluşabilir. Oluşan cep, besinlerin birikmesi için uygun bir zemin oluşturduğundan bakterilerin bu bölgeye göçünü kaçınılmaz kılar. Bu durumda sık sık şişlik ile kendini gösteren son derece ağrılı lokal bir dişeti iltihaplanması oluşur (perikoronitis). Bu iltihaplanma ilerleyerek baş-boyun bölgesinde çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle ağız ortamıyla ilişkili olan tam sürmemiş yirmi yaş dişlerinin mutlaka çekilmeleri gerekir.
 • Kist oluşuma neden olabilirler. Her diş beraberinde bir folikül oluşumu ile gelişimini tamamlar. Diş ağız ortamına sürerken bu folikül normal olarak parçalanır ve kaybolur. Eğer diş süremezse folikül, kistik bir yapıya dönüşebilir. "Dentigeröz kist" olarak tanımlanan bu patolojik oluşum komşu dişlere zarar verebilir veya büyüyerek çene kemiğinde şekil bozukluğuna neden olabilir.cerrahi
 • Eklem ağrısına neden olabilirler. Yirmi yaş dişleri sürdüklerinde çenelerin dişsel kapanışında veya çiğneme hareketlerinde uyumsuzluk yaratabilirler.  Erken diş temasları sonucu oluşan kuvvetler çene eklemi üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Ayrıca yirmi yaş dişleri süremezlerse ekleme yansıyan ağrılara neden olabilirler. Bu nedenle eklem ağrısı şikayeti olan hastalarda gömülü yirmi yaş dişleri tetikleyici bir unsur olarak kabul edilir ve çekilmeleri gerekir.
 • Çok sık rastlanılmasa da 20 yaş dişleri genelde normal pozisyonda süremediklerinden hastalarda yanak ısırma ve mukozada yaralanma şikayetlerine sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda da 20 yaş dişlerinin zaten normal fonksiyon görmediklerinden alınmaları uygundur.

APİKAL REZEKSİYON: 

Apikal rezeksiyon yani kök ucu rezeksiyonu; dişin kök ucunun ve etrafındaki ilişkili enfekte veya patolojik dokunun çıkartılması işlemidir. Bu işlem; kök ucundaki enflamasyon ve enfeksiyonun kök kanal tedavisi veya bu tedavinin tekrarına rağmen iyileşmemesi yada ilişkili kronik patolojinin varlığı halinde ilgili dişi ve çevresini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yapılmaktadır.

Apikal rezeksiyon yapılan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yapılmış kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının devam ettiği durumlarda,
 • Diş kökünde kist,enfeksiyon gibi anomalilerin geliştiği vakalarda,
 • Diş kökünün yapısal veya şekilsel bozukluğu nedeniyle kanal tedavisi'nin istenen şekilde yapılamaması,
 • Diş üzerinde çıkarılamayan bir restorasyonun varlığı nedeniyle kanal tedavisinin mümkün olmaması,
 • Kanal Tedavisi sırasında alet kırıldıysa, kırılan aletin mutlaka çıkarılması gerekiyorsa, aleti çıkarmak amacıyla,
 • Diş kökünün kemik içerisindeki 1/3 uç kısmının kırılması durumlarında