PROTEZ

Protezler, hastanın kaybolan çiğneme, estetik, konuşma gibi fonksiyonlarını yerine getirdiği gibi, aynı zamanda psikolojik olarak da hastaya destek olurlar. Diş kaybının sayısına göre, uygulanacak protez tipi de değişiklik gösterir.

  • Sabit Protezler: Hasta tarafından takılıp çıkarılamayan, ağızda yapışık olan protezlerdir.

 

   • Kuron: Kırık, yeterince diş desteği olmayan veya üzerindeki büyük restorasyondan dolayı kırılma riski olan dişlere, yeniden fonksiyon ve estetik kazandırma amacıyla uygulanır.

    

   • Köprü: Bir veya birden fazla dişin eksik olduğu durumlarda, boşluğun iki tarafındaki dişler küçültülerek ve onlardan destek alınarak hazırlanan protezlerdir.

 

 

 

köprü 1
Diş eksikliği   - Köprü için hazırlanmış dişler ve Köprü uygulaması

Kuron ve köprü protezleri; metal destekli ya da zirkonyum alt yapılı olmak üzere 2 şekilde yapılabilir. Metal destekli protezler, kıymetli metal alaşımından bir alt yapı üzerine porselen işlenmesiyle elde edilirler. Hem ön hem arka grup dişlerde kullanılabilmelerine rağmen, diş eti kenarında gri-mor yansıma yapma ihtimallerinden dolayı, ön grup dişlerde pek tercih edilmezler. Zirkonyum alt yapılı protezler ise, beyaz bir alaşım olan zirkonyumun üzerine porselen işlenmesiyle elde edilirler. Zirkonyumun estetik bir malzeme olmasından dolayı, dişeti kenarında renkleşme görülmez ve ışığı diş minesine benzer şekilde yansıttıkları için, doğal bir görüntü verirler. Hem estetik, hem de sağlamlığı bir arada sağladıkları için hem ön hem arka grup dişlerde kullanılabilirler.

  • Hareketli Protezler:  Sabit protez yapılamayacak, kısmi ya da tam dişsizlik durumlarında uygulanan, hasta tarafından takılıp çıkarılabilen protezlerdir.

 

   • Total Protezler: Hiç diş olmayan ağızlara uygulanan protezlerdir.

total
Total protez

   • Parsiyel Protezler: Kısmi diş eksikliklerinde, köprü şeklinde sabit bir protezin yapılamadığı durumlarda, geriye kalan dişlerden destek alan protezlerdir.

 

    • Kroşeli (kancalı) protezler: Bölümlü protezin gövdesinden uzanan kroşe (kanca), ağızdaki dişlerden destek alır. Destek alınacak dişler görünür yerdeyse estetik sıkıntılar yaratabilir.

kroşeli protez

Kroşeli iskelet protez

    • Hassas bağlantılı protezler: Bölümlü protezin ağızdaki dişlere tutunması, hassas bağlantılar aracılığıyla olur. Kroşe kullanılmadığı için, daha estetik bir görüntü sağlanır.

 

parsiyel_bolumlu_protezler
Ankerli iskelet protez

Açık pembe renkte, esnek bir materyalle hazırlanan defleks protezler, hem total hem parsiyel diş eksikliklerinde kullanılabilirler. Defleks protezlerde; kroşeler, protezin kendi renginde olduğundan, estetik problem yaşanmaz. Özellikle implantüstü proteze geçiş aşamasında tercih edilirler.